Supplerende informationer om seniorklubben.

  1. Medlemskab: Optages kan medlemmer af Falster Golf Klub, der er fyldt 55 år og som er godkendt til spil på banen, jfr. vedtægterne.
  2. Kontingent: Kontingentet fastsættes på den årlige generalforsamling sidste torsdag i oktober. Kontingentet for 2020 er 300,- kr. Kontingentet skal indbetales til Lollands Bank reg.nr. 6220 konto nr. 253 7189, inden den 1. juni.  Husk at anføre medlemsnummer.
  3. Start tider: Der spilles på alle torsdage, der ikke falder på helligdage eller lovbestemte fridage. I sommersæsonen sker tilmelding på golfbox. (www.golf.dk)

Der spilles normalt 3-bold. I sommerperioden fra 1.april til 30. september er starttiden kl. 9.00. Mødetid senest 15 min. før starttidspunkt, dog 30 min. ved gunstart. I oktober måned er starttid kl. 9.30. I vinterperioden fra 1. november til 31. marts er starttiden kl. 10.00 mødetid kl. 9.40. På dage med venskabsmatch ude eller udflugt, er der reserveret færre tider end på normale torsdage. Der vil normalt være reserveret tid fra kl. 9.00 til 9.40.  I vinterperioden er banen reserveret fra kl. 10.00 til 10.40.

  1. Spilformer og fælles spisning: På enkelte torsdage spilles der f.eks.Texas Scramble, foursome, greensome, norsk stableford eller andre former for golf. På nogle af disse dage kan der være efterfølgende spisning for egen regning. Efter spisning uddeles præmier til vinderne af dagens spil. Hvis man er blandt vinderne, men ikke er til stede vil præmien blive uddelt ved en senere lejlighed. Der spilles ligeledes i sommersæsonen en forårs- og efterårsturnering samt 1 vinterturnering.
  2. Venskabsturneringer: Møn Golfklub, Storstrømmen Golfklub, Halsted Kloster Golfklub og Golfklubben Maribo Sø er venskabsklubber til FGK Seniorklub. Der spilles match hvert år med hver klub, skiftevis på hjemme- og udebane. Tilmeldingsliste til de forskellige matcher findes i klubmappen eller man kan tilmelde sig på:

golfbox

4 uger før spilledagen og senest torsdagen før matchen. Al henvendelse vedr. en turnering skal rettes til bestyrelsen.  Spillere med handicap over 48 kan deltage (18 huller), såfremt klubben, hvor der skal spilles, accepterer dette. Evt. afbud senest 3 dage før, ellers kræves betaling for mad.

  1. Udflugter: Hvert år arrangeres en golf sommerferietur af 2 – 3 – 4 dages varighed, i Danmark eller udlandet. I sommersæsonen arrangeres nogle år 1 til 2 1-dagsudflugter til forskellige golfbaner, hvor der efter spillet er spisning og uddeling af præmier.
  2. MDS – Klubbernes indbyrdes turnering: Hvert år afholdes en turneringsdag i løbet af sommersæsonen. Manne- Dame- og Seniorklubben arrangerer på skift. Der sluttes af med fællesspisning og uddeling af præmier.
  3. Gæstespil: Gæster over 55 år med gyldigt medlemskab i FGK, men som ikke er medlem af seniorklubben, kan deltage i torsdagsspillet. Prisen er 30 kr.
  4. Forsikring ved “Hole in one”: Opnår et medlem af Seniorklubben “HOLE IN ONE” på en spilledag med Seniorklubben, giver klubben et tilskud til køb af en genstand, svarende til en lille øl (dog max 1.500 kr) til medlemmer, der har deltaget i dagens spil.
  5. Hjemmeside: www.fgkseniorklub.dk giver adgang til seniorklubbens hjemmeside som bringer resultater af torsdagens spil, udflugter, billeder, resultater af venskabsmatcher samt informative meddelelser til seniorklubbens medlemmer. Ivy er WEB-master og modtager meget gerne indlæg og gode ideer fra medlemmerne, hvis de ligger inde med oplysninger, som andre kan have glæde af. Ivy Bro kan træffes på 40310245 eller e-mail: ivy.john.bro@gmail.com

Bestyrelsen, den 18. oktober 2020 opdateret af