Referater/dagsordener

Referat – Bestyrelsesmøde den 13/7-2022

Sted: Hos Henning – Bøstrupvej 3.

Deltagere: Henning, Karen, Torben og Hanne – afbud fra Ivy!

AD 1) I henhold til referat fra den 9/2 blev følgende fulgt op:

     Karen har aftalt menu til fællesspisning med Brinni:

     25/8 : Panini (pris 40 kr.)som bestilles, når man møder.

     13/10: Burger (pris 50 kr.) som bestilles, når man møder.

Vi dækker op ved de lange borde i klubben i stedet for Hesteomgangen ved interne fællesarrangementer.

Nb! Pris for Gavekort til Rune er nu 150 kr. (før 120 kr.)

Ad 2) Torbens forslag om opdeling i A og B rækker til stabelford blev  drøftet. Det vil uden tvivl give mere administration, men det skal drøftes på vores generalforsamling i oktober.

Ad 3) Økonomien ser fornuftig ud p.t. Kassebeholdning 8.500 kr. + – de sidste justeringer. Bemærk. Dankort til Torben kan være en lettelse.

I år skal Seniorklubben arrangere MDS-match den 8/9.                                                      Satser på 100 kr. for mad og 25 kr. til præmier. (I alt 125 kr.)

Der skal bruges præmier til Halsted Kloster i alt 24 flasker vin, som vi har på lager.

Udgifter til generalforsamling med gratis spisning den 27/10. Vin til gaver/præmier samt udgift til Hjemmesiden kan holdes indenfor budgettet.                                                                                                   Nuværende kontingent på 300 kr. fortsætter.

Vi har 4 gavekort á 500 kr. sponseret af Computerpalletten.                      (Kan indgå i præmier til SJOV GOLF.)

En sponseret Lampe fra EL Comp. vil indgå i en aktion på et tidspunkt.

Ad 5) Programmet følges efter plan. Den 11/8, hvor mange af os er på udflugt, er Henning klar til at lede og fordele jer på betryggende vis.

Dog er FOURBALL blevet ændret til SLAGSPIL den 25/8.

SJOV GOLF den 13/10 bliver spil fra ORANGE TEE.

Vintergolf vil blive varetaget af familien Bro – Ivy og John.

Ad 6) EVT. Der er enighed om, at vi SKAL have valgt en suppleant på næste generalforsamling.

Ad 7) Næste møde afholdes i klubben efter spil den 25/8 – kl. 13.

Ref. HT