Dagsorden

Dagsorden til onsdag den 08. februar 2023

 1. Forårs- og efterårsprogram
 2. Økonomi
 3. Præmier
 4. Klubbens sponsorer
 5. Klubbens hjemmeside
 6. Privatlivspolitik
 7. Golfbox
 8. Venskabsmatcher
 9. Egne matcher
 10. Fællesspisning
 11. Eventuelt Alle
 12. næste møde Alle

Dagsorden til torsdag den 27.10.2022

1.   Valg af dirigent

2.   Formandsberetning

3.   Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse

4.   Fastsættelse af kontingent

5.   Forslag fra bestyrelsen

6.   Forslag fra medlemmer.

7.Valg af bestyrelse og suppleanter.    På valg er Karen Døssing og Hanne Tvangsø, begge modtager genvalg

     8. Valg af revisor

     9. eventuelt

Dagsorden til mødet 25. aug. 2022 kl. 14:00 i klubhuset

1. Klubbens almene tilstand
2. Økonomi
3. Hjemmeside
4. MDS
5. Generalforsamling
6. Evt
7. Næste møde

Dagsorden

Bestyrelsesmøde onsdag den 13.juli 2022.

Sted: Hos Henning

Tid: kl. 10.00 til ca. kl. 13.30

 1. Gennemgang af referat fra forrige m  øde Henning
 2. Ændring af dame/herre række til a / B række Torben
 3. Økonomi                                                          Torben
 4. sponsorpræmier                                               Henning
 5. efterår / vinter                                                   Henning
 6. Eventuelt                                                            Alle              
 7. næste møde                                                       Alle                                                                    

Dagsorden

Bestyrelsesmøde onsdag den 09. februar 2022.

Sted: Hos Hanne

Tid: kl. 10.00 til ca. kl. 13.30

 1. Velkomst til de to nye bestyrelsesmedlemmer                     Henning
 2. Forårs- og efterårsprogram                                                   Henning
 3. Klubbens drift                                                                        Henning
 4. Økonomi                                                                                Torben
 5. Præmier                                                                                  Henning
 6. Klubbens sponsorer                                                                Henning
 7. Klubbens hjemmeside, sikkerhed, fotos, inputs og lign          Ivy
 8. Venskabsmatcher                                                                    Henning
 9. Matcher                                                                                   Henning
 10. Venskabsklubber                                                                     Henning
 11. Greens                                                                                     Hanne
 12. Eventuelt                                                                                 Alle
 13. næste møde                                                                            Alle

Dagsorden

Bestyrelsesmøde torsdag den 07. oktober 2021.

Sted: Klubben

Tid: ca.kl. 13.30 til ca. kl. 15.30

 1. Gennemgang fra referat fra sidste møde           Alle
 2. Økonomi + budget frem til 1. april 2022           Finn
 3. Nye bestyrelsesmedlemmer                                 Alle
 4. Klubbens hjemmeside, fotos, inputs og lign     Jørgen
 5. Venskabsmatcher                                                   Henning
 6. Vintergolf                                                                  Jørgen
 7. Generalforsamling                                                  Henning
 8. Julefrokost                                                               Alle
 9. Eventuelt                                                                  Alle
 10. Næste møde                                                             Alle

Dagsorden

Bestyrelsesmøde onsdag den 22. juli 2021.

Sted: Klubben

Tid: ca.kl. 13.30 til ca. kl. 15.30

 1. Gennemgang fra referat fra sidste møde           Alle
 2. Økonomi                                                                  Finn
 3. Nye bestyrelsesmedlemmer                                Henning
 4. Venskabsmatcher                                                  Henning
 5. efterårsplan                                                            Jørgen
 6. fællesspisninger efterår                                        Hanne/Karen
 7. sommertur                                                              Jørgen
 8. gavekort til bistro og protræner                        Henning
 9. greenpassere                                                          Hanne
 10. Eventuelt                                                                Alle

næste møde                                                                 Alle

Dagsorden

Bestyrelsesmøde onsdag den 28. april 2021.

Sted: Hos Karen, Rosenvænget 6, Vordingborg

Tid: 12 til ca. kl 15

 1. Gennemgang fra referat fra sidste møde           Alle
 2. Økonomi                                                                   Finn
 3. Nye medlemmer??                                                 Henning
 4. Venskabsmatcher                                                   Henning
 5. efterårs plan                                                             Jørgen
 6. fællesspisninger                                                       Henning
 7. sommertur                                                                Jørgen
 8. sponsorer                                                                  Jørgen
 9. gavekort til bistro og protræner                           Alle
 10. greenpassere                                                            Hanne
 11. Nye medlemmer til bestyrelse                             Alle
 12. Eventuelt                                                                  Alle
 13. næste møde

Bestyrelsesmøde torsdag den 15. oktober 2020.

Sted: Klubhuset

Tid: ca kl. 14.00 – 16.00 (efter fællesspisning)

 1. Gennemgang fra referat fra sidste møde           Alle
 2. Økonomi                                                                  Finn
 3. Generalforsamling                                                Henning
 4. reviderede sider til hjemmesiden                      Jørgen
 5. Emner til 3 pokaler                                               Jørgen
 6. Julefrokost                                                              Henning
 7. sommertur, ideer til næste år                             Jørgen
 8. vin til greenpassere                                               Hanne
 9. Handicapregulering, hvad sker der i det nye år. Henning
 10. evaluering af fællesspisning 1 gang pr måned  Kitty
 11. evaluering af efterårsprogrammet                     Alle
 12. Vintergolf                                                               Henning
 13. Næste års program                                              Alle
 14. Eventuelt                                                               Alle
 15. næste møde

Bestyrelsesmøde torsdag den 20. august 2020

Sted: Mødelokalet i golfklubben

Tid: kl. 13.30 – 15.00

 1. Gennemgang fra referat fra sidste møde      alle
 2. Hjemmeside- Er der behov for ændringer? Henning
 3. Økonomi / medlemstal/nye medlemmer     Finn
 4. opfølgning Næstvedtur                                    Jørgen
 5. venskabsmatcher 2021                                    Henning
 6. vagter/udkald efteråret 2020                         Henning
 7. generalforsamling 2020                                  Henning
 8. Eventuelt                                                            Alle
 9. Næste møde

Dagsorden
Bestyrelsesmøde onsdag den 20. maj 2020
Sted: Mødelokalet i golfklubben
Tid: kl. 10.00-12.00

1. Gennemgang fra referat fra sidste møde alle
2. Corona tider – fremover? Henning
3. Økonomi / medlemstal Finn
4. Program for 2020 revideret Jørgen
5. Sommerturen 2020 Jørgen
6. Åben seniordag Henning
7. Venskabsmatcher Henning
8. Medlemmernes arbejdsindsats / greens Hanne
9. Eventuelt Alle

Dagsorden

Bestyrelsesmøde tirsdag den 14. januar 2020

Sted: Hos Henning: Bøstrupvej 3, Nørre Alslev

Tid: kl. 10.00-13.30

 1. Gennemgang fra referat fra sidste møde      alle
 2. Økonomi                                                              Finn
 3. Program for 2020                                              Jørgen
 4. Åbningsmatch 02/04-2020                            Henning
 5. Præmieliste/sponsorer                                     Jørgen
 6. Sommerturen 2020                                           Jørgen
 7. Venskabsmatcher                                              Henning
 8. Venskabsklubber/præmier                             Henning
 9. Nærmest hul-præmier                                     Jørgen
 10. Hvordan motiverer vi seniorklubbens medlemmer til at deltage i fællesopgaver  i Falster Golfklub                                                 Henning
 11. Eventuelt                                                            Alle

Bestyrelsesmøde torsdag den 10. oktober 2019.

Sted: Klubhuset

Tid: ca kl. 14.00 – 16.30 (efter fællesspisning)

 1. Gennemgang fra referat fra sidste møde                Alle
 2. Økonomi                                                                        Finn
 3. Generalforsamling                                                       Alle
 4. Kontingent 2020                                                         Alle
 5. Manglende suppleant                                                 Alle
 6. Julefrokost pokaler o.l.                                               Henning
 7. Evaluering af sommertur, ideer til næste år          Jørgen
 8. Venskabsmatcher evaluering                                    Alle
 9. Handicapregulering, hvornår/hvornår ikke          Henning
 10. Evaluering af åben seniordag, skal vi fortsætte?   Alle
 11. Evaluering af MDS                                                     Alle
 12. Evaluering af fællesspisning 1 gang pr måned      Kitty
 13. Evaluering af efterårsprogrammet                         Alle
 14. Vintergolf                                                                    Henning
 15. Næste års programmer                                             Alle
 16. Eventuelt                                                                    Alle
 17. Næste møde

DAGSORDEN

Bestyrelsesmøde torsdag, den 8. august 2019.

Sted: Klubhuset

Tid: ca kl. 14.00 – varighed ca 2 timer

 1. Gennemgang fra referat fra sidste møde          Alle
 2. Økonomi                                                                  Finn
 3. Åben seniordag                                                       Henning
 4. Venskabsmatch med Halsted                               Henning
 5. Sommertur                                                               Jørgen
 6. MDS dag                                                                   Henning
 7. Manglende suppleant                                            Alle
 8. 9 huller turnering                                                   Henning
 9. Forkerte scorekort, Status                                    Henning
 10. Golfbox: Status OOM                                            Henning
 11. Eventuelt                                                                 Alle
 12. næste møde

Bestyrelsesmøde torsdag den 13. juni 2019.

Sted: Klubhuset

Tid: ca kl. 11.00-13.00

 1. Gennemgang fra referat fra sidste møde           Alle
 2. Økonomi                                                                  Finn
 3. Program for efteråret 2019                                 Jørgen
 4. Forårsafslutning 4/7 – 2019                                Henning
 5. Sommertur                                                               Jørgen
 6. Fællesspisning torsdage ????                              Henning
 7. Opfølgning på venskabsmatcher                        Alle
 8. 9 huller venskabsmatcher, skal det fortsætte  Henning
 9. Forkerte scorekort, hvad gør vi?                         Jørgen
 10. Golfbox: er der flere muligheder vi ikke udnytter? Henning
 11. Evt. kontingentforhøjelse                                    Jørgen
 12. Eventuelt                                                                Alle
 13. Næste møde

Efter mødet deltager vi i fællesspisning med de øvrige medlemmer.

Hvis vi mod forventning ikke er færdige genoptages mødet efter spisningen.

Dagsorden
Bestyrelsesmøde torsdag den 14. februar 2019.
Sted: Hos Finn.
Tid: kl. 10.00-13.00

1. Gennemgang af referat fra sidste møde alle
2. Økonomi Finn
3. Program for 2019 Henning/Jørgen
4. Bistro mad om torsdagene? Kitty
5. Åbningsmatch 4/4-2019 Henning
6. Præmieliste/sponsorer Jørgen
7. Sommerturen Jørgen
8. Venskabsmatcher Henning
9. 9 huller venskabsmatcher, skal det fortsætte? Henning
10. Venskabsklubber/præmier Jørgen
11. Klubbens tilstand Henning
12. Nærmest hul-præmier Jørgen
13. Eventuelt Alle

Bestyrelsen besluttede på første møde den 1. november 2018, at offentliggøre dagsorden og referater.

Bestyrelsesmøde torsdag den 1. november 2018 efter spil i klubhuset.

 1. Konstituering og fordeling af bestyrelsesposter.
 2. Bemærkninger til sidste referat fra 13. september 2018 vedlægges
 3. Økonomi.
 4. Planlægning af sommerprogrammet for 2019. Lille foreløbigt udkast vedlægges. Principielt skal vi have færre/flere eller det samme antal arrangementer med spisning? Forslag til udflugt til Ledreborg i foråret? Amerikansk lotteri til åbningsmatch i april 2019, herunder auktioner af forskellige gaver/donationer fra medlemmerne.
 5. Arbejdsopgaver/fordeling i seniorklubben, herunder TO DO lister!
 6. Præmieliste vedlægges.
 7. Videre drøftelse af sommertur 2019?
 8. Hulspil 2018 og 2019.
 9. Planlægning af julefrokost. Hvem gør hvad? – Uddeling af seniorklubbens statuetter for 2018: ”VICTOR” – ”BØRGE” – ”OSCAR” Specielt forslag til ”VICTOR” bedes man tænke over.
 10. Reservering af seniorklubbens tider i hele 2019.          
 11. Eventuelt + fastsættelse af næste bestyrelsesmøde.