Bestyrelsen

Falster Golf Klubs Seniorklub

Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der vælges på den årlige ordinære generalforsamling ultimo oktober måned. Alle vælges for 2 år, med 3 medlemmer i ulige år og 2 medlemmer i lige år. Desuden vælges hvert år en suppleant til formand, kasserer, sekretær og udvalgsmedlemmer til venskabsturneringer udflugter og hjemmeside m.v.

Bestyrelsen er pr. 29. oktober 2021.

 

Formand

Henning Madsen

 

 

WEB-redaktør/resultatformidling

Ivy Bro

 

 

Bestyrelsesmedlem

Hanne Tvangsø

 

Karen Døssing

Bestyrelsesmedlem

 

                

Kasserer

Torben Reese