Referat fra generalforsamlingen torsdag 28. oktober

FGK Seniorklubs generalforsamling 28/10-2021

Referat:

Ad 1) Svend Rønne blev valgt til dirigent. (Ingen indsigelser til lidt           forsinket indkald.)

Ad 2) Formandsberetning 2021:

Året startede i et næsten totalt nedlukket Corona land. Vi måtte ikke mødes indendørs og skulle holde god afstand udendørs. Trods dette blev vintergolfen afviklet med fin deltagelse. Spisning og hyggeligt samvær i forbindelse med åbningsmatchen kunne heller ikke afvikles. Vi fik dog gang i forårsturneringen, og efterhånden blev restriktionerne færre, så vi kunne holde en rigtig god forårsafslutning med uddeling af præmier fra både efterårsturneringen, vinterturneringen og forårsturneringen.

Vi har haft venskabsmatch hjemme mod Maribo og Storstrømmen, med fin deltagelse. Det kneb til gengæld voldsomt, da vi skulle spille ude mod Halsted. Der var så få tilmeldte, at vi desværre måtte aflyse. Dette til trods for, at vi på generalforsamlingen tidligere fik meget stor opbakning fra medlemmerne om at fortsætte med vores venskabsmatcher. Venskabsmatcher mod Møn ved jeg ikke, om der bliver. Jeg venter stadig på udspil fra Møn.

Sommerturen i år var en stor succes for deltagerne. Stor tak til Ulla for fin planlægning. Desværre levede budgettet ikke op til, hvad vi tidligere i bestyrelsen har vedtaget. At turen ikke må give underskud.

Igen i år lagde bestyrelsen op til, at vi skulle hjælpe klubben ved at luge greens. Det blev til to greens ekstra i forhold til sidste år. Desværre var det nogle, der i forvejen luger greens. Altså stadig kun 6 personer, der vil trække en del af arbejdet.

Vi har i efteråret haft en løbende turnering, som desværre 2 gange blev ramt af voldsomt vejr, så der kun er seks tællende matcher.

Vi spillede MDS match for at forsvare trofæet, som vi har vundet de sidste 3 år. Desværre vandt Manneklubben med megen snæver margin.

Hvad fremtiden for Seniorklubben bliver, er på nuværende tidspunkt meget vanskelig at spå om.

Vil det være muligt at skabe en fuldtallig bestyrelse? Hvis vi ikke får en ny kasserer, kan vi ikke opkræve kontingent. Dermed kan vi ikke opretholde vores enestående hjemmeside, ikke arrangere venskabsmatcher, ikke uddele præmier ved interne turneringer osv. Osv.

Selv om vi i bestyrelsen ikke har fået tilbagemelding om, at der er en der vil overtage kasserer jobbet, så håber jeg inderligt, at der melder sig en. Det er klubbens fremtid, der er på spil.

Til sidst en stor tak til Finn og Jørgen for den store, mangeårige indsats, de har ydet i Seniorklubbens bestyrelse. I har været uvurderlige.

Beretningen blev godkendt med enkelte bekymringsudtalelser om bestyrelsens fremtid og dermed seniorklubbens.

 

Ad 3) Finn gennemgik regnskabet (se bilag)

Formanden påpegede underskud på sommerudflugten.                                        Finn nævnte, at de sidste 3 år havde der også været et mindre underskud. Fremover skal budget til udflugter være i balance.

Ad 4) Uændret kontingent 300 kr.

Ad 5) Indkomne forslag:

  • 2 Medlemskab:   

Optages kan medlemmer af Falster Golfklub, der er fyldt 55 år og er godkendt til spil på banen og i øvrigt kan godkendes af den til enhver tid siddende bestyrelse. Desuden kan ægtefæller / samboende til medlemmer samt tidligere medlemmer af Seniorklubben optages som medlemmer.

4 Kontingent: 

Kontingentet fastsættes på den årlige generalforsamling. Regnskabsperioden er 1/10 – 30/9. Regnskabet revideres af den på generalforsamlingen valgte revisor. Kontingentperioden er 01/04 til 31/03. Medlemmer som ikke har betalt kontingent senest den 1. juni, betragtes som udmeldt af FGKseniorklub.

Forslagene blev godkendt med en enkelt tilføjelse til § 2.

 

Ad 6) Henning fortsætter i bestyrelsen. 2 nye medlemmer mangler samt en suppleant. Ivy Bro havde på forhånd givet tilsagn om at besætte en af de ledige pladser og fik klapsalver. Det kneb meget med at besætte den sidste post og enkelte deltagere udtrykte deres bekymring for fremtiden. Nyt medlem tilbød hjælp på sidelinjen med regnskab. (I pausen fik vi et tilbud om et nyt medlems indtræden i bestyrelsen nemlig Torben Reese.)

Ad 7) Ulla Sørensen fortsætter som revisor.

Ad 8) Suppleantpladsen er ledig.

Ad 9) Enkelte bekymringskommentarer omkring klubbens fremtid.

Mogens Jørgensen har nok en gang tilbudt at være tovholder for vores vintersæson.

32 medlemmer var til stede og gik ombord i Brinnies veltilberedte flæskesteg med sprød svær og tilbehør.

Stemningen var straks bedre, da klubbens fremtid blev sikret.

Ulla Sørensen tilbød at arrangere en sommerudflugt i lighed med den i år!

Der var mange interesserede. Flot initiativ                                                HM

Se Peter Clausen´s gode billeder fra spil/generalforsamling

Dette indlæg blev udgivet i Uncategorized. Bogmærk permalinket.