Torsdag, den 25. oktober (Generalforsamling)

Dagen blev indledt med 29 deltagere til 9 hullers norsk stableford i et vejr som normalt for efteråret med blæst og en lille smule snuskregn i ny og næ.

Vinderne på forni blev Mogens Jørgensen med 27 point og på bagni blev det Erik Allan Nørgaard med 23 point.

HUSK torsdag, den 1. november slår vi ud kl. 10.00 og med mødetid senest kl. 9.45

Referat fra seniorklubbens generalforsamlingen 2018.

44 deltagere.

Ad.1. Svend Rønne valgt som dirigent. Svend konstaterede at generalforsamlingen er lovlig indkaldt

Ad. 2 Formandens beretning: Ved Ulla: Foreligger skriftlig.

Kort resume:

Vejrmæssigt godt golf år. 9 medlemmer færre end sidste år, men 3 nye medlemmer. Bestyrelsen har prøvet at efterleve medlemsundersøgelse fra sidste år. Flere der kun spiller 9 huller, de kunne godt deltage mere i de sociale aktiviteter.

Alle aktiviteter er forløbet godt og med stor tilslutning: Julefrokost, sæsonåbning og afslutning, venskabsmatcher, åben seniordag.

Vi vandt i år for 1. gang stort over herre og dameklubben i MDS-matchen.

Der har været nogle, der mener, at vi kalder ud forkert. Men lodtrækning er svært, når vi er mange. Vi tager hensyn til at ægtefæller ikke skal spille sammen, dem der gerne vil spille sammen med andre end de sædvanlige selvom, de kun spiller 9 huller samt andre, som gerne vil tidligt ud på grund af andre aftaler senere på dagen. Det er godt med konstruktiv kritik, men trist med sladder.

I bestyrelsen har der været rigtig god stemning i årets løb.

Debat af beretning:

Erik: Vi skal have det skægt. Hvis man vil lave ting om: Så skal man melde sig til bestyrelsen.

Gitte: Sladderen kommer ikke fra dameklubben??? Eller

Hanne D.: Bestyrelsen skal bare roses.

Knud P.: Vær ordentlige ved hinanden. Der er tale om frivilligt arbejde.

Formandens beretning blev herefter godkendt.

Ad.3. Regnskab ved kasserer Finn: 2.472 kr. i overskud. 16.949 i hensættelser + 10.000 i hensættelse til særlige arrangementer,

Regnskabet blev godkendt.

Ad. 4. Kontingent uændret i 2019: 250 kr.

Ad. 5. Ændring af vedtægter: Aldersgrænse for medlemskab af seniorklubben nedsættes til 55 år. Denne grænse svarer til aldersgrænsen i de fleste andre klubber.

Ad. 6. Ingen indkomne forslag fra medlemmerne.

Ad. 7. Forslag til bestyrelse: Ulla Sørensen og Ivy Bro  genopstillede ikke.  Bestyrelsens forslag: Kitty Sommer og Birgitte Petersen. Begge blev valgt.

Generalforsamlingen forslag til suppleant (kun for et år): Hanne Tvangsø blev valgt.

Til revisor blev valgt: Ulla Sørensen.

Evt.

Formand for Falster Golfklub Rene Brodin: Tak til den største klub i klubben med det store arbejde fra bestyrelsen og det store arbejde, som mange af medlemmerne lægger i klubben.

Der er et problem med at finde medlemmer til hovedbestyrelsen.

Forventer overskud i år på ca. 200.000 kr. Men der skal ske noget til næste år, hvis klubben skal kunne køre økonomisk.

Brinnie og Rune har i år leveret et stort arbejde med at holde klubben gående efter at klubsekretæren er trådt fra.

Der er underskrevet kontrakt med godset for de næste 2 år. (Klubben skal betale mindre i forpagtningsafgift til godset). Drift skal være i tættere samarbejde med godset.

Godset ønsker så få ændringer som mulig i den daglige drift.

Vi må acceptere, den baneejer vi nu engang har og bestræbe os på, at få det bedst mulige samarbejde.

Der er renset ud i medlemslisten af ikke betalende medlemmer. Derfor ser det ud, som der er færre medlemmer.

Dirigenten takkede for god ro og orden under generalforsamlingen.

Derefter gik man over til flæskesteg med det hele samt kaffe.

Formandens skriftlige beretning vil foreligge en af de kommende dage her på hjemmesiden.

Til medlemmernes orientering holder den nye bestyrelse sit 1. møde torsdag, den 1. november 2018.

Dette indlæg blev udgivet i Uncategorized. Bogmærk permalinket.