58 til norsk generalforsamling med rødkål

Som opvarmning til årets generalforsamling kastede 45 seniorer sig på en dejlig efterårsdag 29. oktober først ud i en gang norsk stableford over ni huller. Bent Tvangsø blev suveræn vinder på baghullerne med 30 point, mens Ivy Bro med ikke færre end 32 point var bedst på forhullerne.

I Hesteomgangen sluttede yderligere 13 seniorer sig til den friske forsamling, der valgte Svend Rønne som dirigent. Han konstaterede uimodsagt generalforsamling for lovlig indkaldt – og gav så Ulla Sørensen ordet.

Formandsberetning blev godkendt uden bemærkninger. Også regnskabet, som kasserer Finn Pedersen fremlagde, blev uden videre godkendt. Finn bemærkede blandt andet, at det er med velberådet hu, at kassebeholdningen er blevet bragt ned med ca. 6000 kroner, så egenkapitalen nu ”kun” er omkring 25.000 kroner. Regnskabet er godkendt uden bemærkninger af Seniorklubbens revisor Keld Skatt Christensen.

Med applaus godkendte generalforsamlingen bestyrelsens forslag om uændret kontingent på 250 kroner for 2016.

Der var ikke yderlige forslag fra hverken bestyrelsen eller medlemmer.

Med flere klapsalver blev Finn Pedersen og Jørgen Lauland genvalgt til bestyrelsen og Erik Thorsen indvalgt i stedet for René Brodin, der ikke ønskede genvalg. John Bro blev valgt til revisor i stedet for Keld Skatt Christensen, der ikke ønskede genvalg.

Jan Sørensen ønskede ikke genvalg som bestyrelsessuppleant – i stedet blev valgt René Brodin. Jørgen Laulund overrakte ”lidt godt” til Jan som tak for den store indsats, han har ydet!

Da Brinnies flæskesteg med brune kartofler, rødkål osv var på trapperne, var der ikke ingen, som ønskede at bruge ord på punktet Eventuelt, så Svend kunne lukke generalforsamlingen med et ærligt ment tak for god ro og orden.

Efter flere liter brun sovs og mange kilo gris gik Jørgen Laulund i gang med præmiebordet til årets vindere i Efterårsturneringen, der hos herrerne blev afgjort den sidste dag på hul 18! Ib Jørgensen blev vinder foran Jan Sørensen og med Peter Ruben Clausen på 3. pladsen.

Vinderen hos damerne kaldte Præmie-Jørgen meget poetisk ”Slå-Mutter”: Ivy Bro vandt foran Oda Weltz og Jonna Clausen. Efterårets 9-hullers turnering blev vundet af Margit Hansen og Kurt Rasmussen. Da ingen af disse var tilstede vil præmierne blive uddelt ved en senere lejlighed.

Den sidste bemærkning fra formand Ulla på denne lange, gode dag drejede sig om vinterturneringen, hvor Ib Jørgensen fra 5. november i år styrer den ”lukkede” op- og nedskrivning af vinterhandicap.

RB/02.11.15

Dette indlæg blev udgivet i Uncategorized. Bogmærk permalinket.