Forår 2022

Senior program for forår 2022 er under planlægning, men åbningsmatch er planlagt til torsdag d. 7. april kl. 09:00

Se nedennævnte lille video hvorledes man altid skal rette sine og andres nedslagsmærker op på greenen.

   SONY DSC