regelændringer 2016

I henhold til den normale 4-årige turnus kommer der fra 1. januar 2016 en ny regelbog fra R&A, som er opdateret med alle ændringer siden 2012. Ud over en masse redaktionelle og sproglige ændringer, er der i forhold til de nuværende regler kun få, større ændringer i den nye regelbog.

De vigtigste ændringer er følgende:

Regel 18-2b slettes

Regelændringen til Regel 18-2b betyder at reglen, der omhandler straf for at bold flytter sig efter adressering, slettes. Det betyder, at hvis en bold i hvile flyttes, efter at spilleren har adresseret den, anses spilleren ikke længere automatisk at have forårsaget at bolden bevæger sig. Reglen om at spilleren pådrager sig et straffeslag efter Regel 18-2, vil i fremtiden kun blive anvendt, når de faktiske forhold viser, at spilleren reelt har forårsaget at bolden har bevæget sig.

Regel 14-3. Mildere straf og brug af elektronisk udstyr

Hidtil har straffen for at bruge kunstige hjælpemidler, usædvanligt udstyr og udsædvanligt brug af udstyr været: Diskvalifikation. Fra 1. januar 2016 slipper en spiller med to straffeslag eller tab af hul i hulspil – første gang spilleren overtræder Reglen 14-3 under en runde. Straffen for enhver efterfølgende overtrædelse af Regel 14-3 – uanset om det er den samme forseelse – vil fortsat være Diskvalifikation.

I henhold til Regel 14-3 er det stadigvæk ikke tilladt at bruge afstandsmålere, men i en Note gives der tilladelse til, at en Lokalregel tillader brug af elektroniske apparater, uanset om de indeholder forbudte egenskaber eller ej. Det er dog forbudt at anvende de forbudte egenskaber. I Appendix IV pkt. 5 gøres der nærmere rede for, at selv om en elektronisk måler er i stand til det, er det iflg. Regel 14-3 forbudt at anvende den til eksempelvis at måle højdeforskelle, vindhastighed, valg af kølle, hældning af greens eller afstand mellem to punkter m.v. Overtrædelse koster to straffeslag og ved gentagelse diskvalifikation.

Hvordan overholdelse af denne Regel skal kontrolleres i praksis kommer man ikke nærmere ind på, men det falder vel ind under de samme regler for ’sportsmanship’, som gælder eksempelvis brug af ’læderwedgen’ (spark til bolden) og grounding af køllen i en bunker eller hazard, når der ikke er nogen medspillere, der ser det.

Regel 14-1b. Forbud mod forankring af kølle under udførelse af slag

Allerede i maj 2013 advarede R&A om, at der fra 1. januar 2016 ville komme en Regel med forbud mod forankring af kølle under udførelse af slag. Denne nye Regel 14-1b er nu kommet. Den retter sig primært mod kosteskaft- og maveputtere, men gælder i princippet alle køller. Reglen forbyder forankring af en kølle, enten ’direkte’ eller ved brug af et ’ankerpunkt’, i forbindelse med udførelse af et slag. Straffen er tab af hul i hulspil eller to straffeslag i slagspil.

Regel 6-6d. Mildere straf for indlevering af forkert scorekort

Der er indført en ny undtagelse i Regel 6-6d ’Forkert score på et hul’. Undtagelsen fastsætter, at en spiller ikke bliver diskvalificeret for at indlevere en lavere score for et hul, i de tilfælde hvor spilleren af en eller anden grund – eksempelvis at spilleren ikke vidste at han/hun var pålagt et eller to strafslag – og ikke medregner evt. tildelte strafslag på et hul. I stedet pådrager spilleren sig den straf efter den Regel, der blev overtrådt, og skal tilføje en ekstra straf på to slag til fejlen på scorekortet. I alle andre tilfælde, hvor en spiller returnerer en score på noget hul, der er lavere end den reelle score, vil straffen fortsat være Diskvalifikation.

For at være helt sikker på, at alle forstår ovenstående, skal det præciseres, at man ved ’score’ forstår antal slag, og ikke points som i Stableford. Det er stadig sådan, at det er antallet af slag, der skal være korrekt angivet på scorekortet. Man bliver stadig ikke straffet for ikke at kunne udregne sine Stableford-points korrekt.

Samtidig med ændringerne af Reglerne er der også sket visse ændringer af Definitionerne og der er kommet en masse ændrede og nye Decisions (Afgørelser).

Det hele kan læses på R&A’s hjemmeside: www.randa.org/en/Rules-and-Amateur-Status/News.aspx

Hyg jer i den mørke vintertid.

John Steenfeldt-Jensen

10.11.2015