Referat

Det blev besluttet, at referater/dagsordener fra seniorklubbens møde offentliggøres på hjemmesiden, således alle kan se hvad bestyrelsen pusler med.

Referat

Bestyrelsesmøde torsdag den 13. juni 2019.

Sted: Klubhuset

Tid: ca kl. 11.00-13.00

Tilstede: Henning, Finn, Jørgen, Hanne, Kitty

 1. Gennemgang fra referat fra sidste møde: Ingen bemærkninger
 2. Økonomi: I banken 71.544,71 kr. heraf 51.400,- reserveret til udflugt. God økonomi. Jørgen har talt vin op. Indtil videre er der nok.
 3. Program for efteråret 2019: I stedet for Birgitte går Hanne ind.

Åben seniordag 5. september. Der reklameres for den af Rune og Maria. (Sendes ud til klubber og på Facebook). Jørgen og Henning kontakter.

Præmier:

Nærmest hul på par 3 huller. Længste drive for kvinder på hul 16 og for mænd på hul 1. Præmier til de 5 bedste i 3 rækker.  Største præmier er gavekort til Kvickly.

Kitty tager mod penge sammen med Marianne.

 1. Forårsafslutning 4/7 – 2019: Der indkøbes flere flasker vin. Mad: Koteletter i fad med ris, samt kaffe og småkage, Kitty bestiller. Henning opretter på golfbox og laver to do liste.
 2. Sommertur: (15. august): Flot deltagerantal, 32 har betalt. Jørgen bestiller frokost til afslutning på Korsør golfklub. Præmier skal findes. Korsør spørges om de vil printe kort ud. Jørgen undersøger og sætter hold.
 3. Fællesspisning torsdage ????: Vi skal være over 10 stk. I dag er en succes med over 20 deltagere. Vi prøver fremover en gang om måneden. Det annonceres forud på hjemmesiden. Næste fællesspisning 18. juli. Kitty laver seddel og aftaler med Brinnie.
 4. Opfølgning på venskabsmatcher: Møn gik fint- og vi fik ros. Vi fik to fine kurve, der kan bruges som præmier. Maribo: Problemer med at få match på golfbox.

Vi uddeler fortsat præmier som aftalt.

 1. 9 huller venskabsmatcher, skal det fortsætte?: Vi dropper det.
 2. Forkerte scorekort, hvad gør vi?: Jørgen opfrisker regler for scorekort udfyldning og underskrift på hjemmeside. Henning indtaster fremover ved venskabsmatcher og åben seniordag inden præmieuddeling.
 3. Golfbox: er der flere muligheder vi ikke udnytter?: Møn er mere avanceret end os. Henning kontakter Møn for at se, om vi kan bruge det mere til status på de løbende turneringer.
 4. Evt. kontingentforhøjelse: Vi overvejer. Vi bruger af vores hensættelse indtil videre. Enighed i bestyrelsen om at hensættelsen overføres til vores kassebeholdning.
 5. Eventuelt: Medlemslisten – Der er 15, der ikke har betalt. Det er fortrinsvis personer, der ikke er aktive længer. Der er nu omkring 53 seniormedlemmer. Det er en kraftig nedgang.

Henning har været til formandsmøde. Opgaverne i bestyrelsen er nu bedre fordelt. Den nye formand Lars virker handlekraftig.               Ros fra bestyrelsen til seniorklubben for stor flexibitet.

 1. Næste møde: Torsdag den 8. august efter spil. Vi holder møderne i klubben, når bistroen er åbnet. Om vinteren kan vi holde møderne privat.

 

 

 

Referat af bestyrelsesmøde 14. februar 2019
Deltagere: Birgitte, Finn, Jørgen og Henning
1. Referat fra sidste bestyrelsesmøde godkendt uden bemærkninger
2. Beholdning ca. kr. 8000.-
3. Forårsprogram godkendt og lægges på hjemmesiden
Efterårsprogram lægges på hjemmesiden som foreløbig
Henning tager kontakt til Manneklubben og Dameklubben vedr. ændring ¨af spilleform
4. Kitty aftaler madliste og priser(max 50,- ) med Brinnie vedr. torsdagsspisning
5. Åbningsmatch: Kitty aftaler spisning med Brinnie
Henning laver” to do liste” og invitation, som sendes ud til medlemmerne
tilmelding senest 1. april klubhus eller golfbox evt. til Henning
Jørgen sørger for præmier for vinterturnering, dagens turnering og amerikansk lotteri.
Finn sørger for lodder.
6. Der skal indkøbes vin til den kommende sæson (Jørgen og Finn)
7. Sommerturen: foreløbig to tilmeldte, men der er udvist stor interesse for turen.
8. Venskabsmatcher: Tilmelding i golfbox, priser aftales med Renè (Finn) og Brinnie (Kitty)
9. Der spilles 9 og 18 huller ved hjemmematcher. Tages op efter Mønsmatchen.
10. Præmier i alle rækker til 1. – 2. og 3. præmie hhv. 3 – 2 og 1 flaske vin.
11. Henning gennemgik referat fra formandsmøde. Klubbens fremtid ser rimelig lys ud.
12. Nærmest hul præmier: fremover hver torsdag, hvor vi spiller for os selv, på et hul : 3-11 eller 18. (Birgitte) præmier til herrer og damer (Jørgen)
Jørgen sørger for nye lister til at notere opmåling
13. Evt.: Jørgen gennemgår mappen i klubhuset for opdatering.
Spillernes handicap skal fremover fremgå af resultatlister, der sendes til Jørgen
Næste møde torsdag 13. juni 2019 efter spil.

Referatet fra 1. november 2018 i kort form.

 1. Bestyrelsen konstituerede sig med formand (Henning Madsen), kasserer Finn Pedersen: økonomi og medlems administration. Kitty Sommer: sekretæropgaver mht bestyrelsesreferater, golfbox, kontakt til bistro vedr. seniorklubbens arrangementer. Birgitte Pedersen og Hanne Tvangsø øvrige ad hoc opgaver såsom to do lister, hulspil m.v. Jørgen Laulund: hjemmeside, sponsorpleje, sommerture/udflugter og medlemsliste.
 2. Der var ingen bemærkninger til sidste referat fra 13. september 2018.
 3. Kassereren kunne selvfølgelig oplyses, at der var brugt ca. 6000,- til generalforsamlingen og enkelte andre småting.
 4. Henning M og Jørgen L. udarbejder til næste gang forårsprogram 2019 oplæg til efterårsprogram 2019. Forårsprogrammet skal indeholde mere slagspil, evt. udflugt til Ledreborg samt de sædvanlige venskabsmatcher. Der arbejdes også med amerikansk lotteri/auktioner for donationer modtaget af seniorklubbens medlemmer.
 5. Det blev besluttet, at der ind imellem skal være klappræmier og flere nærmest hul præmier.
 6. Det besluttet, at der skal være en sommertur i august 2019 som i 2018.  Golfbanerne  som er i spil kunne være: Trelleborg, Sorø, Korsør, Næstved og eller?
 7. Det besluttet, at der skal være en hulspilsturnering i 2019 med de samme præpositioner som i 2018.
 8. Julefrokost løber af stablen 29. november så det er på høje, at få planlagt de enkelte punkter. således alle kan få en hyggelig eftermiddag. Indbydelse er udsendt og koster kr. 100,- som det plejer.
 9. Der reserveres tider til seniorklubbens arrangementer om torsdagen resten af 2018 og hele sæsonen fra 1. april 2019.
 10. Tak til Mogens Jørgensen/Erik Thorsen for at varetage “direktørjobbet” for vintergolfen.
 11. Næste bestyrelsesmøde er planlagt til 14. februar 2019 kl. 10.00