Lempelse for is/vand

Hej John

Vi er 4 herrer, som spiller vintergolf om mandagen uanset vejrlig på FGK.

Vi spillede også 04.01.2016 uanset det var frost og koldt, samt banen var stenhård, knoldet og vandhuller, som var isbelagte.

Der er ikke som sådan åbnet for bag-ni  pga. det meget vand 2. juledag og vandløb er overfyldte, samt det ikke endnu har været muligt at pumpe vandet til Tingsted Å, men vi fik lov at spille, da alt jo var frosset.

Der har specielt været meget vådt og lettere oversvømmelse ved hul 12 og hul 13.

Der har tilsyneladende stået meget vand på højre side af hul 13, hvorfor store områder i roughen var is belagt.

Situationen, som jeg håber du kan fortolke:

Jeg spillede 3. slag på hul 13, som havnede på et stort isbelagt område (bredde ca. 8 -10 og længde 12 – 14) til højre i roughen ca. 30 – 40 cm fra skovkanten.

Bolden lå op ad lidt is og var uspillelig.

Da jeg forsøgte at gå frem til bolden på isen i skovkanten knækkede isen, således at jeg trådte igennem og stod i 5-6 cm vand.

Hvilke muligheder ser du i.h.t. reglerne?

Hvilken straf skal jeg have?

Hvordan kunne jeg været kommet videre i spillet?

Jeg håber, at du kan være behjælpelig med en fortolkning.

Med venlig hilsen

Ib Jørgensen

Hej Ib,

Det lyder koldt!

Iflg. Definitionerne er naturlig is (ikke en isvaffel o.lign.) at betragte som Tilfældigt vand eller en Løs naturgenstand efter spillerens valg. I dit tilfælde ville jeg nok vælge at benytte mig af reglerne for Tilfældigt vand, da det nok er for besværligt, at fjerne isen, uden at bolden flytter sig 😉 Hvis du vælger at fjerne isstykket efter Regel 23-1 om Løs naturgenstand og bolden derved kommer til at flytte sig, koster det 1 straffeslag efter Regel 18-2, og bolden skal genplaceres.

Regel 25-1b (i) beskriver hvorledes man klarer situation for Tilfældigt vand (og is):

Find nærmeste punkt for lempelse, hvor du kan stå UDEN FOR isen/det tilfældige vand. Dette punkt finder man ved at gå korteste vej ud, og ikke nærmere flaget. Der hvor man kan stå uden at stå på isen eller i vandet sætter man sin kølle ned, hvor man vil adressere bolden, uden at den ligger på isen eller i vandet. Dette er nærmeste punkt for lempelse. Herfra skal man droppe bolden inden for 1 køllelængde /ikke nærmere flaget (og ikke på isen eller i vandet).

Alt dette koster ikke nogen straffeslag.

Bemærk, at nærmeste punkt for lempelse kan medføre, at man skal droppe inde i skoven. Man kan ikke bare vælge den letteste vej ud. Det hedder ikke: Letteste punkt for lempelse!

Hvis det er den situation, du er havnet i (og det er det jo nok), kan løsningen være, at erklære bolden for uspillelig og spille videre efter Regel 28. Det koster 1 straffeslag – men det kan jo være billigt sluppet.

Som du kan se, er Golfreglerne meget enkle :-), men jeg håber, at min forklaring giver mening.

Venligste hilsner

John