Julequiz 2015

De svære baghuller

Af J. U. Lemand

Sidste år gik vennerne Julius Nissen og Sandra Clausen i efteråret de ni forhuller på Falster Golfklubs dejlige bane, og foretog sig i den forbindelse en række handlinger, der havde stor indflydelse på resultatet af matchen. I år har de besluttet at spille en ni-hullers slagspilsrunde på baghullerne – og dér sker også ting og sager!

Hul 10

På hul 10 slår både Sandra og Julius et par gode drives ud i semirough i venstre side. Begge bolde ligger meget tæt, og det kan ikke umiddelbart afgøres, hvilken bold der tilhører hvem. Julius går derfor hen og løfter den bold, som han mener er hans – uden at markere den. Det viser sig, at det ikke er hans bold, hvorfor han genplacerer den og slår til den anden bold. Efter yderligere to slag ligger Julius på green, og putter i hul med to puts.

Hvad skal Julius skrive på sit scorekort:

1: 6 slag.

X: 7 slag

2: 8 slag

Svaret er 1. = 6 slag. Da det er Sandras bold, Julius kommer til at løfte – uden at markere den – og ikke sin egen bold, er han meget heldig og slipper uden strafslag i henhold til Regel 18-4.

Hul 11

På hul 11 slår Julius et pænt drive, som ligger tydeligt på den anden side af åen. Sandra slår også et langt slag lidt til højre, men hverken hun eller Julius ser hvor bolden lander. Det kan være på fairway, i det høje græs, mellem de små buske, out of bounds eller i åen. De bliver enige om, at hvis de ikke kan finde Sandras bold, må den være i åen.

Efter at have ledt i 3-4 minutter uden at finde bolden, går Sandra frem til åen, hvor de bliver enige om, hvor bolden må have krydset grænsen til vandhazarden. Sandra går tilbage i flaglinjen og dropper en bold, som hun spiller videre med. Sandra slår slaget til denne bold pænt op ad fairway, og er med tre yderligere slag på green, tæt på flaget. Med et put er hun i hul.

Hvad skal Sandra skrive på sit scorekort:

1: 7 slag

X: 9 slag

2: Diskvalifikation

Svaret er 2. = diskvalifikation. Bolden er tabt, idet det ikke er kendsgerning eller så godt som sikkert, at bolden er i åen (26-1), så Sandra skal gå frem efter Regel 27-1, og med 1 strafslag gå tilbage til tee-stedet og slå en ny bold. Hvis begge er vidende om, at de ikke følger Regel 26-1, bliver begge 2 diskvalificeret i henhold til Regel 1-3.

Hul 12

Sandra slår et smukt drive, der ligger lige uden for green og Julius slår et drive, der lander i greenbunkeren til venstre for green. Da de kommer frem til deres bolde konstaterer Julius, at hans bold ligger lige op ad riven, der ligger i sandet i bunkeren, og at der efter nattens storm er blæst en lille gren ned i sandet lige ved siden af riven. Grenen rører ikke bolden, så Julius fjerner grenen og derefter riven. Da riven fjernes ruller bolden, men Julius kender sine regler for flytbare forhindringer i en bunker og genplacerer bolden, hvorfra den er rullet væk. Han slår bolden ud af bunkeren og ligger tæt på flaget, men skal bruge to puts for at være i hul.

Hvad skal Julius skrive på sit scorekort:

1: 4 slag

X: 6 slag

2: 8 slag

Svaret er X. = 6 slag. Julius må gerne flytte grenen, hvis den hindrer han i at flytte riven, men når bolden er genplaceret, skal han også genplacere grenen. Det gjorde han ikke, så han får 2 strafslag i.h.t. Regel 13-4c

Hul 13

Julius slår et rigtig dårligt drive, som lander på stien, der går på tværs af fairway, og som er markeret med blå pæle i begge sider. Sandra slår til gengæld et smukt, lige drive forbi det store træ midt på fairway.

Julius vil ikke spille sin bold, som den ligger, men vælger at tage lempelse uden straf p.gr. af de blå pæle. (Areal under reparation). Han går derfor tilbage og uden for de blå pæle og finder ’nærmeste punkt for lempelse’. Han dropper sin bold inden for to køllelængder (ikke nærmere flaget) og slår den pænt og lige op ad fairway.

Sandra ser, hvad han gør, og gør ham opmærksom på, at han kun måtte droppe inden for én køllelængde, da det var et frit drop. Julius erkender sin fejl og dropper en ny bold inden for en køllelængde og slå den frem på fairway. Han spiller videre med den nye bold og er efter yderligere fem slag i hul.

Hvad skal Julius skrive på sit scorekort:

1: 8 slag

X: 10 slag

2: 12 slag

Svaret er 2. = 12 slag. Julius har spillet fra et forkert sted og skal i.h.t. Regel 20-7c ikke rette sin fejl, men færdigspille hullet med den bold, der blev spillet fra det forkerte sted. Han spiller derfor også den nye bold fra et forkert sted, i alt 4 strafslag.

Hul 14

På hul 14 slår både Sandra og Julius pæne drives. Julius ligger lige foran green i tre slag og Sandra ligger lige før greenbunkeren i venstre side i tre slag. Sandra ser, at der ligger en rive i bunkeren på linjen mellem hendes bold og flagstangen. Hun går derfor hen i bunkeren og fjerner riven, idet hun pænt river efter sig og glatter sandet ud, inden hun går ud af bunkeren. Hun slår et pænt slag ind på green og er efter to puts i hul.

Hvilken score skal Sandra skrive på sit scorekort:

1: 6 slag

X: 7 slag

2: 8 slag

Svaret er 2. = 8 slag.  Sandra må gerne fjerne riven, men ikke rive sandet og på den måde forbedre sin spillelinje i.h.t. decision 13-2/29. Sandra får 2 strafslag.

Hul 15

Sandra er på green i fem slag og Julius er på green i fire slag, tæt på hullet.  De mærker begge deres bolde og løfter boldene. Sandra ligger længst væk og putter først. Julius genplacerer sin bold korrekt foran markeringsmærket, som han fjerner, uden at bolden flytter sig. Mens han går bagud for at læse puttelinjen begynder bolden uden varsel at rulle – og ruller i hul.

Hvad skal Julius nu gøre?

1: Glæde sig over at have scoret en par (4 slag)

X: Uden straf genplacere bolden, hvorfra den er rullet i hul.

2: Lægge ét slag til de fire slag, idet situationen kan sammenlignes med, at en bold på kanten falder i hul efter mere end 10 sekunder.

Svaret er 1 = Glæde sig over at have scoret en par (4 slag). Bolden er i hul med det sidst udførte slag i.h.t. decision 20-3d/1

Hul 16

Det lange par 5 – hul kræver sine slag, så både Sandra og Julius må bruge fem slag før de ligger oppe foran green. Julius tager sit 9-jern og putter med hen til bolden, og med 9-jernet spiller han bolden tæt på flagstangen. Sandra bruger sin putter, og slår også bolden pænt ind på green, hvor hun bruger yderligere to puts for at komme i hul.

Julius er meget tæt på flagstangen og går frem til bolden for at putte den i hul. Idet han støtter sig til sit 9-jern putter han bolden i hul med putteren.

Hvad skal Julius skrive på sit scorekort:

1: 7 slag

X: 9 slag

2: Diskvalifikation

Svaret er 2. = Diskvalifikation. I.h.t. decision 14-3/9 overtræder Julius regel 14-3 og bliver diskvalificeret. For Julius er det ærgerligt, at runden ikke spilles efter årsskiftet, for fra 1. januar 2016 er reglen ændret, så man kan nøjes med 2 strafslag, hvis det er en førstegangsforseelse i en runde. Ved gentagelse af regel 14-3 på runden, så et det stadig diskvalifikation

Hul 17

Både Sandra og Julius har spillet pænt frem på green, hvor Julius ligger i tre slag og Sandra i fem slag.  Sandra har et put, hvor green hælder. Hun er lidt usikker på, hvor meget den hælder og tager derfor sin gennemsigtige vandflaske og stiller på greenen – men ikke på puttelinjen – for at få en indikation af hældningen. Det har øjensynlig hjulpet, for efter at have fjernet flasken holer hun med ét put.

Hvad skal Sandra skrive på sit scorekort:

1: 6 slag

X: 8 slag

2: Diskvalifikation

Svaret er 2. = Diskvalifikation. Vi går selvfølgelig ud fra, at der er vand i flasken, som Sandra bruger som vaterpas. I.h.t. decision 14-3/12.5 overtræder hun regel 14-3 og bliver diskvalificeret. For Sandra er det ligeledes ærgerligt, at de ikke spiller efter 1 januar 2016, for også  her bliver reglen ændret.

Hul 18

Sidste hul på runden: hul 18. Sandra slår et smukt drive, der lige netop kommer over åen. Julius giver den hele armen, og slår bolden næsten op til 150 m – mærket. Efter yderligere to slag ligger Julius på green. Bare 10 cm fra hullet. Sandra spiller på green i fem slag.

Da hun ser, hvor tæt Julius ligger på flaget siger hun: ’Den er givet’.

Julius samler sin bold op, og Sandra spiller i hul med to puts.

Matchen er nu slut, og de siger hinanden pænt tak for spillet.

Hvad skal Julius skrive på sit scorekort:

1: 4 slag

X: Diskvalifikation

2: 6 slag

Svaret er X. = Diskvalifikation. I.h.t. regel 3-2 er Julius diskvalificeret, da han ikke spiller sin bold i hul. Hvis det ikke var på sidste hul, havde han kunnet undgå diskvalifikation og nøjes med 2 strafslag hvis han rettede fejlen inden han slog ud på det næste teested. Men her fanger bordet, når han forlader greenen. NB – husk denne regel gælder kun i slagspil/stableford.

Dette link kan også hjælpe: www.golf.dk/node/166 Golfreglerne