Flytning af røde/gule pæle m.v.

For nylig har klubben udsendt en meddelelse om ændringer af forskellige markeringer (pæle) på banen. Pælene flyttes eller fjernes permanent efter anbefaling fra DGU i anledning af sæsonfinalerne i DGU’s Elite Tour 2015.

Hvilke konsekvenser for spillerne har disse flytninger / fjernelser så?:

  • Hvide out of bounds pæle fjernes bag green på hul 14, og på hul 6 flyttes de ind, så de er synlige.

Konsekvensen på hul 14 er, at man nu kan/må spille en bold fra skoven bag hullet, da den ikke er out of bounds. På hul 6 betyder det blot, at man har et bedre overblik over, hvor der er out of bounds. Vi har fået at vide, at det ikke er alle pælene, der flyttes, men blot nogle enkelte.

  • Der fjernes røde hazard-pæle i venstre side på hul 11 (ved 150 meter markeringen), ved rød tee på hul 13 samt i højre side på hul 16.

Her er konsekvenserne til gengæld mere alvorlige, idet Lokalreglerne for Falster Golfklub pkt. 2 siger, at umarkerede grøfter er gule vandhazarder. Hvor man tidligere måske kunne være heldig, at kunne droppe ud efter reglen om to køllelængder til siden, kan man nu ikke gøre dette mere. Tilbage er der kun, at man kan spille bolden, som den ligger, gå tilbage i flaglinjen (ind i skoven) eller gå tilbage og slå en ny bold.

Hvis man IKKE er sikker på, at bolden er i vandhazarden må man, inden man går frem, spille en provisorisk bold fra det sted hvor bolden blev spillet fra. Hvis man finder den oprindelige bold, må man ikke spille videre med den provisoriske bold.

  • 3 gule pæle ved green-søen på hul 12 bliver røde.

Dette er til gengæld en stor fordel, idet man mellem de røde pæle nu har mulighed for at droppe på green-siden efter reglerne for parallel vandhazard. Husk at droppestedet måles ud fra det punkt, hvor bolden sidst krydsede grænsen til vandhazarden mellem de røde pæle, og ikke fra det sted, hvor bolden rammer søen. Husk også, at bolden skal droppes om i henhold til Regel 20-2c, hvis den ruller ind på green, nærmere hullet, tilbage i hazarden eller mere end to køllelængder.