Dagsorden

Dagsorden

Bestyrelsesmøde torsdag den 10. oktober 2019.

Sted: Klubhuset

Tid: ca kl. 14.00 – 16.30 (efter fællesspisning)

 1. Gennemgang fra referat fra sidste møde                Alle
 2. Økonomi                                                                        Finn
 3. Generalforsamling                                                       Alle
 4. Kontingent 2020                                                         Alle
 5. Manglende suppleant                                                 Alle
 6. Julefrokost pokaler o.l.                                               Henning
 7. Evaluering af sommertur, ideer til næste år          Jørgen
 8. Venskabsmatcher evaluering                                    Alle
 9. Handicapregulering, hvornår/hvornår ikke          Henning
 10. Evaluering af åben seniordag, skal vi fortsætte?   Alle
 11. Evaluering af MDS                                                     Alle
 12. Evaluering af fællesspisning 1 gang pr måned      Kitty
 13. Evaluering af efterårsprogrammet                         Alle
 14. Vintergolf                                                                    Henning
 15. Næste års programmer                                             Alle
 16. Eventuelt                                                                    Alle
 17. Næste møde

 

DAGSORDEN

Bestyrelsesmøde torsdag, den 8. august 2019.

Sted: Klubhuset

Tid: ca kl. 14.00 – varighed ca 2 timer

 1. Gennemgang fra referat fra sidste møde          Alle
 2. Økonomi                                                                  Finn
 3. Åben seniordag                                                       Henning
 4. Venskabsmatch med Halsted                               Henning
 5. Sommertur                                                               Jørgen
 6. MDS dag                                                                   Henning
 7. Manglende suppleant                                            Alle
 8. 9 huller turnering                                                   Henning
 9. Forkerte scorekort, Status                                    Henning
 10. Golfbox: Status OOM                                            Henning
 11. Eventuelt                                                                 Alle
 12. næste møde

 

 

Bestyrelsesmøde torsdag den 13. juni 2019.

Sted: Klubhuset

Tid: ca kl. 11.00-13.00

 

 1. Gennemgang fra referat fra sidste møde           Alle
 2. Økonomi                                                                  Finn
 3. Program for efteråret 2019                                 Jørgen
 4. Forårsafslutning 4/7 – 2019                                Henning
 5. Sommertur                                                               Jørgen
 6. Fællesspisning torsdage ????                              Henning
 7. Opfølgning på venskabsmatcher                        Alle
 8. 9 huller venskabsmatcher, skal det fortsætte  Henning
 9. Forkerte scorekort, hvad gør vi?                         Jørgen
 10. Golfbox: er der flere muligheder vi ikke udnytter? Henning
 11. Evt. kontingentforhøjelse                                    Jørgen
 12. Eventuelt                                                                Alle
 13. Næste møde

Efter mødet deltager vi i fællesspisning med de øvrige medlemmer.

Hvis vi mod forventning ikke er færdige genoptages mødet efter spisningen.

 

Dagsorden
Bestyrelsesmøde torsdag den 14. februar 2019.
Sted: Hos Finn.
Tid: kl. 10.00-13.00

1. Gennemgang af referat fra sidste møde alle
2. Økonomi Finn
3. Program for 2019 Henning/Jørgen
4. Bistro mad om torsdagene? Kitty
5. Åbningsmatch 4/4-2019 Henning
6. Præmieliste/sponsorer Jørgen
7. Sommerturen Jørgen
8. Venskabsmatcher Henning
9. 9 huller venskabsmatcher, skal det fortsætte? Henning
10. Venskabsklubber/præmier Jørgen
11. Klubbens tilstand Henning
12. Nærmest hul-præmier Jørgen
13. Eventuelt Alle

 

Bestyrelsen besluttede på første møde den 1. november 2018, at offentliggøre dagsorden og referater.

Bestyrelsesmøde torsdag den 1. november 2018 efter spil i klubhuset.

 1. Konstituering og fordeling af bestyrelsesposter.
 2. Bemærkninger til sidste referat fra 13. september 2018 vedlægges
 3. Økonomi.
 4. Planlægning af sommerprogrammet for 2019. Lille foreløbigt udkast vedlægges. Principielt skal vi have færre/flere eller det samme antal arrangementer med spisning? Forslag til udflugt til Ledreborg i foråret? Amerikansk lotteri til åbningsmatch i april 2019, herunder auktioner af forskellige gaver/donationer fra medlemmerne.
 5. Arbejdsopgaver/fordeling i seniorklubben, herunder TO DO lister!
 6. Præmieliste vedlægges.
 7. Videre drøftelse af sommertur 2019?
 8. Hulspil 2018 og 2019.
 9. Planlægning af julefrokost. Hvem gør hvad? – Uddeling af seniorklubbens statuetter for 2018: ”VICTOR” – ”BØRGE” – ”OSCAR” Specielt forslag til ”VICTOR” bedes man tænke over.
 10. Reservering af seniorklubbens tider i hele 2019.          
 11. Eventuelt + fastsættelse af næste bestyrelsesmøde.