Dagsorden

Dagsorden
Bestyrelsesmøde torsdag den 14. februar 2019.
Sted: Hos Finn.
Tid: kl. 10.00-13.00

1. Gennemgang af referat fra sidste møde alle
2. Økonomi Finn
3. Program for 2019 Henning/Jørgen
4. Bistro mad om torsdagene? Kitty
5. Åbningsmatch 4/4-2019 Henning
6. Præmieliste/sponsorer Jørgen
7. Sommerturen Jørgen
8. Venskabsmatcher Henning
9. 9 huller venskabsmatcher, skal det fortsætte? Henning
10. Venskabsklubber/præmier Jørgen
11. Klubbens tilstand Henning
12. Nærmest hul-præmier Jørgen
13. Eventuelt Alle

 

Bestyrelsen besluttede på første møde den 1. november 2018, at offentliggøre dagsorden og referater.

Bestyrelsesmøde torsdag den 1. november 2018 efter spil i klubhuset.

 1. Konstituering og fordeling af bestyrelsesposter.
 2. Bemærkninger til sidste referat fra 13. september 2018 vedlægges
 3. Økonomi.
 4. Planlægning af sommerprogrammet for 2019. Lille foreløbigt udkast vedlægges. Principielt skal vi have færre/flere eller det samme antal arrangementer med spisning? Forslag til udflugt til Ledreborg i foråret? Amerikansk lotteri til åbningsmatch i april 2019, herunder auktioner af forskellige gaver/donationer fra medlemmerne.
 5. Arbejdsopgaver/fordeling i seniorklubben, herunder TO DO lister!
 6. Præmieliste vedlægges.
 7. Videre drøftelse af sommertur 2019?
 8. Hulspil 2018 og 2019.
 9. Planlægning af julefrokost. Hvem gør hvad? – Uddeling af seniorklubbens statuetter for 2018: ”VICTOR” – ”BØRGE” – ”OSCAR” Specielt forslag til ”VICTOR” bedes man tænke over.
 10. Reservering af seniorklubbens tider i hele 2019.          
 11. Eventuelt + fastsættelse af næste bestyrelsesmøde.