Dagsorden

Dagsorden

Bestyrelsesmøde torsdag den 13. juni 2019.

Sted: Klubhuset

Tid: ca kl. 11.00-13.00

 

 1. Gennemgang fra referat fra sidste møde           Alle
 2. Økonomi                                                                  Finn
 3. Program for efteråret 2019                                 Jørgen
 4. Forårsafslutning 4/7 – 2019                                Henning
 5. Sommertur                                                               Jørgen
 6. Fællesspisning torsdage ????                              Henning
 7. Opfølgning på venskabsmatcher                        Alle
 8. 9 huller venskabsmatcher, skal det fortsætte  Henning
 9. Forkerte scorekort, hvad gør vi?                         Jørgen
 10. Golfbox: er der flere muligheder vi ikke udnytter? Henning
 11. Evt. kontingentforhøjelse                                    Jørgen
 12. Eventuelt                                                                Alle
 13. Næste møde

Efter mødet deltager vi i fællesspisning med de øvrige medlemmer.

Hvis vi mod forventning ikke er færdige genoptages mødet efter spisningen.

 

Dagsorden
Bestyrelsesmøde torsdag den 14. februar 2019.
Sted: Hos Finn.
Tid: kl. 10.00-13.00

1. Gennemgang af referat fra sidste møde alle
2. Økonomi Finn
3. Program for 2019 Henning/Jørgen
4. Bistro mad om torsdagene? Kitty
5. Åbningsmatch 4/4-2019 Henning
6. Præmieliste/sponsorer Jørgen
7. Sommerturen Jørgen
8. Venskabsmatcher Henning
9. 9 huller venskabsmatcher, skal det fortsætte? Henning
10. Venskabsklubber/præmier Jørgen
11. Klubbens tilstand Henning
12. Nærmest hul-præmier Jørgen
13. Eventuelt Alle

 

Bestyrelsen besluttede på første møde den 1. november 2018, at offentliggøre dagsorden og referater.

Bestyrelsesmøde torsdag den 1. november 2018 efter spil i klubhuset.

 1. Konstituering og fordeling af bestyrelsesposter.
 2. Bemærkninger til sidste referat fra 13. september 2018 vedlægges
 3. Økonomi.
 4. Planlægning af sommerprogrammet for 2019. Lille foreløbigt udkast vedlægges. Principielt skal vi have færre/flere eller det samme antal arrangementer med spisning? Forslag til udflugt til Ledreborg i foråret? Amerikansk lotteri til åbningsmatch i april 2019, herunder auktioner af forskellige gaver/donationer fra medlemmerne.
 5. Arbejdsopgaver/fordeling i seniorklubben, herunder TO DO lister!
 6. Præmieliste vedlægges.
 7. Videre drøftelse af sommertur 2019?
 8. Hulspil 2018 og 2019.
 9. Planlægning af julefrokost. Hvem gør hvad? – Uddeling af seniorklubbens statuetter for 2018: ”VICTOR” – ”BØRGE” – ”OSCAR” Specielt forslag til ”VICTOR” bedes man tænke over.
 10. Reservering af seniorklubbens tider i hele 2019.          
 11. Eventuelt + fastsættelse af næste bestyrelsesmøde.