9 huller med udfordringer

31. oktober 2014 012

Løsning samt uddybende kommentarer kan ses nederst på denne side.

På en af de lune og solfyldte efterårsdage i 2014 havde vennerne Julius Nissen og Sandra Clausen besluttet at gå de ni forhuller på Falster Golfklubs dejlige bane. Under vejs skete der ting og sager, som måske ikke blev opdaget, men som havde stor betydning for resultatet.

Hul 1

På hul 1 slår både Sandra og Julius et par gode drives op i venstre side. Medens de går frem til boldene, kommer de forbi adskillige vildfarne bolde fra driving rangen. Julius synes, at det er noget rod, og slår flere af dem tilbage på driving rangen med gode, lange og velrettede slag.

Sandra og Julius kommer frem til deres respektive bolde, og kommer begge på green med yderligere to slag. Sandra to-putter og Julius tre-putter.

Sandra får altså en 5’er, men hvad skal Julius skrive på sit scorekort:

1:  7 slag

X:  6 slag

2:  8 slag

Hul 2

På hul 2 slår Julius et pænt drive, som ligger på green. Sandra slår også et pænt slag: Hole-in-one, MEN i hullet på vintergreen, som netop er blevet etableret med hul og tæt klipning. Sandra har selvfølgelig den mulighed, at slå et nyt slag og samtidig få et straffeslag, men vælger at tage lempelse uden straffeslag for bolden i ’vinterhullet’. Hvad er den rigtige fremgangsmåde?:

1: Find nærmeste punkt for lempelse for ’vinterhullet’ og drop bolden på vintergreenen inden for 1 køllelængde i henhold til Regel 24-2.

X: Placér bolden inden for 1 køllelængde fra ’vinterhullet’, men ikke nærmere flaget i henhold til Regel 24-2b.

2: Find nærmeste punkt for lempelse uden for vintergreen og drop bolden inden for 1 køllelængde i henhold til Regel 25-3b.

31. oktober 2014 013

Hul 3.

Både Sandra og Julius slår gode, lange drives på hul 3. Sandra ligger godt på fairway i venstre side, men Julius slår i højre side, og kan ikke afgøre, om bolden er gået i skoven. Derfor slår han en provisorisk bold, som ligger midt på fairway længere fremme, end hvor han antager, at den oprindelige bold ligger. Både Sandra og Julius går frem og leder efter Julius’ bold, men konstaterer ret hurtigt, at de ikke kan finde den. Julius går derfor frem og spiller sin provisoriske bold. Efter at han har spillet bolden, går han cirka 4 meter længere frem, og opdager sin oprindelige bold i det halvhøje græs. Der nu gået 4 minutter, siden han begyndte at lede efter den oprindelige bold.

Hvad skal han nu gøre?:

1: Spille den oprindelige bold og opgive den provisoriske bold.

X: Samle den oprindelige bold op og spille videre med den provisoriske bold.

2: Han kan vælge, om han vil spille videre med enten den provisoriske bold eller den oprindelige bold.

Hul 4.

Hul 4 kan godt give udfordringer, men både Sandra og Julius slår pæne lange drives, der ligger midt på fairway. Julius slår sit 2. slag tæt på green, tager sit sandjern og chipper den ind på green. Sandra ligger på green i tre slag og ligger tættest på flaget. Julius fjerner derfor flaget, og lægger det på green. Han lægger sit sandjern oven på flagstangen, så han ikke glemmer det. Sandra putter – men for hårdt, så bolden ruller ud af green. Hun går ud og chipper bolden ind på green, men bolden rammer Julius’ sandjern – og går i hul.

Hvad er afgørelsen på denne situation:

1: Sandra får 2 straffeslag og en samlet score på 7 slag.

X: Sandra har spillet hullet i 5 slag.

2: Flagstang og sandjern skal fjernes, og Sandras slag annulleres. Sandra skal uden straffeslag spille bolden om fra det sted, hvorfra hun slog sit 5. slag.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Hul 5.

På hul 5 slår Sandra et pænt lay up slag mens Julius slår ud til højre bag trægruppen. Da Julius kommer frem til bolden, opdager han, at den ligger midt på træbroen over grøften. Han vælger i henhold til Regel 13-4 at spille bolden som den ligger. Han grounder jernet på broen inden slaget og slår et fint slag ind på green. Med 2 puts holer han bolden

Hvilken score skal Julius skrive på sit scorekort:

1: 4

X: 5

2: 6

Hul 6.

Vandhazarden på hul 6 har en dragende virkning på mange bolde, og Sandras drive krydser da også grænsen til den parallelle vandhazard helt ude til højre – meget tæt på out of bounds. Da hun kommer frem til bolden kan hun se, at det strømmende vand i grøften har ført bolden out of bounds, hvor den nu ligger stille på bunden. Hvordan kommer hun videre i spillet?

1: Hun kan med 1 straffeslag benytte en af mulighederne i Regel 26-c for parallel vandhazard (røde pæle).

X: Bolden er out of bounds og hun skal efter Regel 27 med 1 straffeslag spille en ny bold fra teestedet.

2: Hun kan i henhold til Regel 1-4 om ’ret og rimelighed’ uden straffeslag gå tilbage og spille en ny bold fra teestedet.

20. oktober 2014 104

Hul 7.

Hul 7 er ’lige ud ad landevejen’, men Sandra slår sit drive så langt ud til venstre, at bolden ligger på green på par 3-banens 7. hul.

Hvilke muligheder har Sandra nu?

1: Spil bolden som den ligger. Ingen straffeslag.

X: Find nærmeste punkt for lempelse for green’en. Drop bolden og spil videre uden straffeslag i henhold til Regel 25-3b.

2: Spil bolden ud af green med putteren, og spil videre uden straffeslag.

Hul 8.

Både Sandra og Julius kører deres vogne med bags ind på græsset ved hul 8. Julius er snu, og placerer sin vogn bag ved Sandras.

Julius slår et skævt drive og rammer først Sandras bag, men bolden springer videre og strejfer efterfølgende Julius’ egen bag.

Hvad betyder det for Julius’ score:

1: Han får 2 straffeslag

X: Han får 1 straffeslag

2: Det koster ingen straffeslag.

20. oktober 2014 106

Så er vi omsider nået til det sidste hul i julequizzen.

Hul 9.

Sidste hul på runden: hul 9. Sandra slår et smukt drive, der lige netop kommer over bunkeren og ligger i udkanten af green. Julius giver den hele armen, og slår bolden så langt, at den lige så stille ruller ind i hækken, der omgiver terrassen ved klubhuset.

Hvilke muligheder har Julius for at komme videre i spillet?

1: Da hækken er plantet af mennesker, er det en ikke-flytbar forhindring, som han kan tage lempelse fra uden straffeslag i henhold til Regel 24-2.

X: Hækken er en integreret del af banen, så han må enten spille bolden som den ligger – uden straffeslag – eller erklære bolden uspillelig og med 1 straffeslag gå frem efter Regel 28.

2: Hækken kan efter Lokalreglerne betragtes som ’Areal under reparation’, og han kan derfor uden straffeslag finde nærmeste punkt for lempelse, droppe en bold og spille videre.

Løsningen er:

Hul 1: 2

I henhold til Regel 7-2 må man ikke slå øvelsesslag under en runde. (…gode, lange og velrettede slag) – men selvfølgelig må man gerne lave prøvesving. Julius får altså 2 straffeslag + de 6 slag han har slået til bolden – i alt 8 slag

Hul 2:   2

Find nærmeste punkt for lempelse uden for vintergreen og drop bolden inden for 1 køllelængde i henhold til Regel 25-3b.

I henhold til Lokalreglerne for Falster Golfklub §7 er Vintergreens, under spil til sommergreens, forkerte greens efter Regel 25-3.

Hul 3:  X

Samle den oprindelige bold op og spille videre med den provisoriske bold.

I henhold til Regel 27-2b er den provisoriske bold ’Bolden i spil’, hvis man har slået til den fra et punkt, der er nærmere flaget end hvor den oprindelige bold antages at være tabt. Den oprindelige bold er herefter uden betydning for det videre spil.

Hul 4: X

Sandra har spillet hullet i 5 slag.

I henhold til Regel 19-4 skal man uden straffeslag spille bolden som den ligger, hvis den rammer en modspillers udstyr. Da bolden er i hul, er hullet færdigspillet

Hul 5:  1

I henhold til Definitionerne ligger Julius’ bold i vandhazarden (inden for de gule pæle). Da han vælger at spille bolden som den ligger i henhold til Regel 13-4, må han med sit jern hverken berøre vandet, bunden eller løse naturgenstande i vandhazarden. Da broen IKKE er nogen af disse dele, må han gerne grounde jernet på broen. Altså ingen straffeslag – i alt 4 slag

Hul 6:   X

Bolden er out of bounds og hun skal efter Regel 27 med 1 straffeslag spille en ny bold fra teestedet.

Bare ærgerligt! I henhold til Definitionerne er hverken vind eller vand en ’Outside agency’, som man kan få lempelse for. (Hvis vandet var løbet den anden vej, og bolden var ført fra ’Out of Bounds’ og ind, var man imidlertid meget heldig).

Hul 7:   X

Find nærmeste punkt for lempelse for green’en. Drop bolden og spil videre uden straffeslag i henhold til Regel 25-3b.

Her er det Regel 25-3, Forkert green, der kommer i spil, og man får 2 straffeslag, hvis man ikke følger proceduren, som beskrevet.

Hul 8:   X

Han får 1 straffeslag

I henhold til Regel 19-2 får Julius 1 straffeslag for at ramme sit eget udstyr. Det er uden betydning, at han først rammer Sandras bag (eller andre ting).

Hul 9X

Hækken er en integreret del af banen, så han må enten spille bolden som den ligger – uden straffeslag – eller erklære bolden uspillelig og med 1 straffeslag gå frem efter Regel 28.

Træer og buske er IKKE forhindringer (i hvert fald i henhold til Definitionerne). Hverken terrassen, havemøblerne eller hækken rundt om terrassen har særstatus i Lokalreglerne for Falster Golfklub, og er derfor en integreret del af banen.