Torsdag, den 31. oktober (GENERALFORSAMLING)

17 seniorer spillede traditionen tro “norsk stableford” den sidste torsdag i oktober med efterfølgende generalforsamling og flæskesteg med det hele, som der står i indkaldelsen til generalforsamlingen. De bedste scores på bagni var Helge Hansen med 33 point og på forni John Bro med 29 point.

Til generalforsamlingen var mødt 31 medlemmer.

Referat af generalforsamlingen den 31. oktober 2019.

  1. Valg af dirigent: Svend Rønne blev valgt.
  2. Formandens beretning:

Formandsberetning 2019

Året startede med en rigtig god gang vintergolf. Vi var så heldige, at Erik Thorsen og Mogens Jørgensen sagde ja til at stå for dette, hvilket viste sig at være en rigtig god løsning. Der var rigtig pænt fremmøde og vejrguderne holdt hånden over os.

Forårssæsonen startede med åbningsmatch den 4. april med 37 deltagere og en runde fourball med efterfølgende spisning og uddeling af præmier og gaver for vintersæsonen.

I de følgende måneder viste medlemmerne af Seniorklubben deres glæde ved golfspillet og mødte talrigt frem hver eneste torsdag.

Også venskabsmatcherne havde fine tilmeldinger 32 hjemme mod Møn, som stillede med 26 spillere og 25 mod Maribo på udebane, Maribo havde 36 tilmeldte.

Første halvår blev lukket af med Forårsafslutning, hvor ikke færre en 34 deltagere mødte frem

Andet halvår bød på en spændende tur til Korsør med 2 gange spil på Korsør Golfklubs skønne og udfordrende bane, med overnatning på Comwell. Den tur tiltrak ikke mindre end 30 deltagere.

I eftersommeren har vi haft 2 venskabsmatcher, først hjemme mod Halsted, som stillede med 30 spillere, hvor vi havde 29 tilmeldte, senere mod Storstrømmen, hvor vi desværre og meget skuffende kun stillede med 11 spillere, hvor de var 36 spillere, men vi fik trods dette en rigtig god og hyggelig dag sammen.

Åben seniordag blev ikke den samme succes som tidligere, idet der kun var tilmeldt 48 spillere. Vi prøver næste gang at være lidt før ude med henvendelser til klubber på Sjælland og Lolland Falster.

MDS blev deltagermæssigt ikke særlig god, men det skyldtes ikke Seniorklubbens medlemmer, men lav tilmelding fra de andre klubber i klubben. Det skal dog ikke betyde, at der skal sættes spørgsmålstegn ved resultatet: SENIORKLUBBEN VANDT FOR ANDET ÅR I TRÆK. Fantastisk godt gået

Til efterårets torsdagsmatcher har fremmødet generelt været meget positivt. De fleste gange over 25 spillere.

Vi er ikke MÆRSK, men alligevel godt kendt ude i verden, så godt, at hackere havde fået lyst til at lege med vores hjemmeside. Det betød et stort arbejde for Jørgen, i sammenarbejde med Computerpaletten, at få renset og genopsat den. Det betød også et stort indhug på kontoen.

Der har været afholdt 5 bestyrelsesmøder og som noget nyt, kan I alle se dagsordener og referater herfra på klubbens hjemmeside.

Uden hjælp udefra, kan bestyrelsen ikke klare det hele. Derfor skal der lyde en stor tak til Erik og Mogens, for styringen af vintergolfen. En opgave, som I har påtaget jer igen for den nye sæson.

Peter, vores utrættelige fotograf, har igen i år lavet mange dejlige fotoreportager. Stort cadeau til ham.

Birgitte, vores allesammens blæksprutte. Tak for dit store arbejde med borddækning. Det betyder, at medlemmerne bare kan klappe enden i sædet og nyde maden.

Når vi nu er ved maden. Hvad skulle vi gøre uden Brinnie. Altid er hun samarbejdsvillig og hun disker op med skønne middage. Stor tak for din store indsats.

Og Rune, som sørger for, at det er de rigtige borde, der er stillet op til vores arrangementer. Og ham, man kan græde ud hos, når spillet ikke fungerer, og så ofte kender løsningen på vores problemer med den lille hvide. Han fortjener også stor tak.

Vi har siden Birgitte Petersen desværre valgte at træde ud af bestyrelsen, manglet en suppleant. Jeg synes ikke, at I som medlemmer bør have berøringsangst med bestyrelsesarbejde. Det er ikke det voldsomme arbejdspres, når vi bare er fuldtallig. Så når vi om lidt kommer til valg af suppleant, ville det være skønt, hvis en af jer vil række hånden op og sige, jeg vil gerne hjælpe.

Vi har besluttet, at der ikke skal ske de store ændringer i næste sæson. Der vil være vinterturnering, forårs- og efterårsturnering, venskabsmatcher og åben seniordag.

Vi vil dog i forår og efterårsturneringen kun spille med én damerække og én herrerække. Det skyldes, at vi ikke er helt så mange, som vi tidligere har været og at det samtidig gør det enklere at føre regnskab over resultaterne, da dette umiddelbar kan gøres i Golfbox.

Jeg vil afslutte med en stor tak til medlemmerne af bestyrelsen for et godt samarbejde og en stor indsats i året der er gået

Henning Madsen

Beretningen blev vedtaget.

3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse:

Regnskabet blev vedtaget.

4. Fastsættelse af kontingent.

Det blev vedtaget at sætte kontingentet op fra kr. 250,- til kr. 300,- årligt fra 2020.

5. Indkomne forslag.

Der var ingen forslag fra medlemmerne.

6. Valg til bestyrelsen.

Genvalgt blev Henning Madsen, Finn Pedersen og Jørgen Laulund for 2 år iflg. vedtægterne.

7. Valg af revisor.

Ulla Sørensen blev valgt som revisor for 2020.

8. Valg af suppleant.

Karen Døssing blev valgt som suppleant.

9. Eventuelt.

Ingen særlige bemærkninger udover de sædvanlige.

Formanden takkede for god orden og Svend Rønne for hans måde, at lede generalforsamlingen på. Herefter gik alle over til vigtigste punkt udover dagsordenen – nemlig flæskesteg.

NB: HUSK MØDETID FRA 1. november er kl. 10.00.

Dette indlæg blev udgivet i Uncategorized. Bogmærk permalinket.