Formandens beretning 2014 på generalforsamlingen

Årsberetning 2014

Det har været et ganske godt år på senior-fronten.

I snit har hver af Seniorklubbens medlemmer været på banen 15-20 torsdage i løbet af året.

Tak for det dejlige humør og det store engagement. Det gør det sjovt og nem at være bestyrelse.

Og tak til det ekstra store engagement hos den øvrige bestyrelse: Bodil, Ulla, Jørgen, Finn og selv suppleanten Jan! Det gør det ekstra nemt at være formand.

Det gode samspil mellem Seniorklubbens medlemmer og bestyrelse har i år båret frugt i form af nye initiativer, nye medlemmer – og ikke mindst: masser af godt vejr til vores fremragende spil.

MEDLEMMER

Siden sidste generalforsamling har vi fået en halv snes nye medlemmer – de nyeste er kun en uge gamle. Så alt i alt er vi blevet en håndfuld flere, så vi er stadig meget tæt på at runde et medlemstal på 100.

På senior-kalenderen 2014 står der 16 runde fødselsdage, hvoraf halvdelen blot er på 70 år. En af de 75 års fødselsdage kun fejres i mandags. Og så bliver én senior 80 i næste måned – men han når dog kun lige ind på top 10 over Seniorklubbens alderspræsidenter. Vores ældste – og aktive – medlem fylder 90 lige efter årsskiftet.

Mit forsigtige skøn er, at gennemsnits-alderen i Seniorklubben er —- noget over 60 år. Og jeg tør i hvert fald skrive under på, at det er den klogeste klub-i-klub i FGK – for der er samlet virkelig meget livserfaring her!

Bestyrelsen har drøftet, hvordan vi kan få endnu flere medlemmer. Et af initiativerne er, at give op til 5 år for unge ægtefæller til rigtige, voksne seniormedlemmer mulighed for at blive medlem af vores Seniorklub. Det kræver en vedtægtsændring, som generalforsamlingen skal tage stilling til senere i dag. Det er i øvrigt 5 år siden, vores vedtægter sidst blev revideret.

Et andet initiativ er et tættere samarbejde med Begynderudvalget. Vi har tilbudt at arrangere nogle par 3-turneringer med begyndere og seniorer, for at nye medlemmer kan få et førstehåndsindtryk af, hvor ufarlige vi seniorer i virkeligheden er – og at nye golfere er meget velkomne, når de bliver voksne! Desværre er det kun blevet til et enkelt arrangement i år – men vi håber, det kan blive til mere i 2015.

 INITIATIVER

Af nye initiativer kan nævnes følgende:

 • Til glæde for vores B-medlemmer slår vi nu først ud kl. 9 på torsdage – altså en halv time ekstra under dynerne. Det gælder hele sommersæsonen – bortset fra oktober, hvor vi slår ud 9.30. Vintergolfen er fortsat fra kl. 10.
 • Vi har givet mulighed for at spille fra rød tee uanset køn, så rigtige mænd, der ikke driver flere hundrede meter, kan få mere glæde af en runde.
 • Vi har fået en ny webside, hvor redaktør Laulund sørger for liv og informationer. Hoffotograf Peter Ruben leverer en masse gode billeder. Med endnu flere input fra os medlemmer kan Seniorklubbens hjemmeside blive et endnu mere centralt sted for dialog mellem medlemmer i Seniorklubben. Der er oprettet en mail-adresse, så vi alle nemmere kan give vores besyv med. Det er post@fgkseniorklub.dk .
 • Vi har ønsket et endnu tættere samarbejde med Dame- og Manneklubben, hvilket blandt betyder at vi har foreslået, at årets MDS-turnering flyttes til efteråret – efter Regionsgolfen er afsluttet.
 • Vi har også aftalt et samarbejde om de tre klub-i-klubbers planlægning af venskabsmatcher, så vi for eksempel ikke tager til Møn i samme uge.
 • Desuden gik vi år aktivt ind i genfødslen af FGK’s festival-uge, hvor vi havde 91 deltagere til Åben Seniordag. Jørgen Laulund fra Seniorklubben deltager i styregruppen, der planlægger Festival 2015.

HYGGE

Bestyrelsens arbejde i år har fortsat haft disse 2 hovedformål med Seniorklubben:

 • Vi skal have det hyggeligt – blandet med lidt konkurrence på banen
 • Vi skal ikke samle penge på kistebunden

Som det vil fremgå, når regnskabet bliver forelagt, kniber det en anelse med det sidste. For selv om der bliver serveret næsten gratis vådt og tørt ved flere arrangementer – og selv om der bliver uddelt en del præmier til højre og venstre – og selv om kontingentet ikke er en herregård – så er der igen i år et overskud. Undskyld!

Årsagen er blandt andet, at vi har en dygtig kasserer, at vi har nogle effektive folk til at skaffe sponsorer og præmier – og at vi har nogle medlemmer, der er friske, når der bliver solgt amerikanske lotterier og afholdt auktioner.

Det er bestyrelsen agt, at blive endnu bedre til at bruge pengene!

SPORT

Det sportslige islæt i det vigtige sociale samvær har givet følgende resultater i år:

 •  I år har vi vundet de 3 venskabsmatcher over Møn, Storstrømmen og Rønneded. Vi lod Halsted vinde denne gang.
 • Årets MDS-turnering, der i maj blev arrangeret af Dame-klubben, blev igen-igen vundet af Manne-klubben. Vi blev nr. 2. Næsten halvdelen af de 45 deltagere var i øvrigt fra Seniorklubben. Planen er slå til næste efterår for at fritage Manne-klubben fra pudsearbejdet.

TORSDAGE

I løbet af en sæson er der et halvt hundrede gange, hvor vi kan spille i Seniorklubbens regi. Kun nogle torsdage omkring jul og nytår bliver der holdt fri – og så når sommer-helligdage er torsdage. I år var det Skærtorsdag og Kr. Himmelfart.

Der har været i alt 1700 deltagere til Seniorklubbens sommerdage og omkring 500 til vintergolfen. Den samlede sommerturnering blev afsluttet i torsdag – og resultatet afsløres af Jørgen Laulund senere i dag. Den nye vinterturnering starter på torsdag – og også her vil Jørgen være regnskabsfører.

UDFLUGTER og SÆRLIGE ARRANGEMENTER

12 arrangementer har været med spisning incl. ekstra hyggeligt samvær.

Nogle af dem er vores udflugter:

 • I år steg 33 medlemmer i en sommer-bus til Asserbo, hvilket var en stor succes. Banen var ganske vist bulet, men værterne gav en utrolig fin service.
 • I september tog 43 med til Maribo, hvor Seniorklubben og Bodil sørgede før smørrebrød, sild og snaps.

Andre har været særlige arrangementer:

 • Åbningsmatchen 3. april havde 55 deltagere til 9 norske huller, mad og drikke, amerikansk lotteri og auktion med blandt andet sekretær Ullas flotte malerier. Det var på mange måder et fantastisk startskud til sommersæsonen.
 • Vores Åben Seniordag i Festivalugen havde ikke færre end 91 deltagere. Og selv om ingen vandt en bil som hole-in-one præmie på hul 9, var det en stor succes. Ved en fejl var nogle af dagens deltagere lidt for unge – men det bliver der rettet op på næste år.
 • Som noget helt nyt arrangerede Seniorklubben i september en Fis & Ballade turnering med let dame på hul 9, ubehagelige kontrollanter på baghullerne, ekstra sø-point på hul 12, hvor der også var grillet servering – samt mulighed for at købe et slag af Rune på hul 5. Mange deltagere var ualmindeligt – eller rettere ualmindeligt festligt – udklædte. Dagen var en meget stor succes, som kan blive en tradition.

Endelig skal nævnes årets privat-arrangerede seniortur, hvor et halvt hundrede seniorer i år vendte tilbage til Arasløv i Sverige. Det var Helge Hansens sidste som tur-arrangør. Heldigvis er der andre initiativrige medlemmer af Seniorklubben, der har mod på at tage handsken op. Kirsten Weiss og Gitte Haagensen vil præsentere næste års tilbud i forbindelse med julefrokosten 4. december.

Alt i alt har det som sagt været et godt år for Seniorklubben. Med udsigt til nye muligheder og udfordringer i det kommende år!

/ René Brodin Formand for FGK Seniorklub/30. oktober 2014

Dette indlæg blev udgivet i Uncategorized. Bogmærk permalinket.

1.266 svar til Formandens beretning 2014 på generalforsamlingen

Skriv et svar