1 eller 2 strafslag?

 

Jeg har spurgt John Steenfelt-Jensen om:

“Hvor mange strafslag får man, når man f.eks. rammer sin egen bag – er det lige meget hvorledes den rammer? I hvilke situationer får man 1 strafslag og i hvilke situationer får man 2 strafslag – jeg mener i almindelige forekommende situationer.”

Lad os tage det med 1 eller 2 straffeslag først. Det ville jo være rigtig godt, hvis der var et enkelt og let svar på det spørgsmål, men som det er med det meste i Reglerne, er det ikke helt enkelt – men nu forøger vi.

Det vil måske overraske mange, at hovedreglen i Reglerne er, at man får 2 straffeslag. Der er kun 18 regelsituationer – incl. både hulspil og slagspil – hvor man slipper med 1 straffeslag. I grove træk er det således, at hvis man overtræder Reglerne får man 2 straffeslag, men hvis man er kommet i vanskeligheder og vil købe sig til lempelse koster det 1 straffeslag.

Men lad os koncentrere os om de 18 regelsituationer, der giver 1 straffeslag og fokusere på nogle af de almindeligt forekommende situationer. De kan deles op i tre grupper: Købe sig til lempelse, Bold i hvile flyttet og Øvrige situationer.

Købe sig til lempelse

Der er fem regelsituationer, hvor man kan ’betale’ sig fra at komme videre i spillet ved at droppe en bold med 1 straffeslag: Når man er havnet i en Vandhazard (26-1 og 26-2), Bold tabt eller Out of bounds, Provisorisk bold (27-1 og 27-2) eller Uspillelig bold (28). Endvidere kan man droppe uden for en bunker, hvis der er en ikke-flytbar forhindring i bunkeren (24-2b(ii)(b)) eller hvis der er vand i bunkeren (25-1b(ii)(b)). Alt sammen med 1 straffeslag.

Bold i hvile flyttet

Man skal virkelig passe på, hvis man begynder at løfte eller flytte sin bold for at identificere eller genplacere den. Der er seks regelsituationer, som omhandler dette: Hvis man ikke husker at markere sin bold, inden man løfter den, vanker der 1 straffeslag. Det koster også 1 straffeslag, hvis man utilsigtet kommer til at sparke til bolden eller ramme den med ’udstyr’ dvs. køller, bag, vogn etc. Her er det lidt specielt, at det i hulspil er modstanderen, der får 1 straffeslag, hvis han kommer til at ramme den anden spillers bold (18-3b).

Øvrige situationer

Dette er en lidt ’blandet landhandel’ med syv regelsituationer: Det vil måske overraske nogen, at man kan få 1 straffeslag for unødigt langsomt spil (6-7 note 2) eller overtræder fremgangsmåden, når man skal droppe en bold (20-2a), eller når en bold skal genplaceres/placeres (20-3a). Man får også 1 straffeslag hvis man rammer bolden mere end én gang i et slag (14-4) eller uberettiget renser sin bold (21). Skulle ens bold hænge ind over hullet og falde i senere end 10 sekunder får man desværre også 1 straffeslag – uden at man i øvrigt har foretaget sig noget!

Og så kommer vi til den første del af spørgsmålet om at ramme egen bag. Det er Regel 19-2 vi skal have fat i, og den omhandler ikke blot at ramme bags, men også spilleren selv og hans partner (i parmatcher) samt deres udstyr og caddier. Med hensyn til, hvordan bolden rammer baggen, står der intet i Reglerne om dette. Dog står der i Decision 19-2/6, at hvis en spiller rammer sin egen bag/golfvogn mens den – uden hans viden – trækkes af en anden spiller, er der efter ret og rimelighed ingen straf (1-4). Hvis han derimod er vidende om, at den anden spiller trækker vognen, vanker der 1 straffeslag, hvis han rammer den.

Ha’ en god runde.

John S-J

 

 

 

 

62 svar til 1 eller 2 strafslag?

Skriv et svar